ไฟล์ รายละเอียด ขนาด ดาวน์โหลด
GALAXYRUNNER_V1.19.10.1_20190825 [Google Drive] 6.17 GB
patch.xml.zip [Server Patch] 705 KB